Displaying items by tag: CERTIFICAT

Avalansa de cereri de certificate de urbanism din partea asociatiilor de proprietari din Iasi. In ultimele trei luni, 140 de asociatii au solicitat de la Primarie documentul in care se prezinta conditiile necesare pentru ca sarpantele construite fara autorizatie de la Urbanism sa intre in legalitate. Cele mai multe solicitari au fost depuse in octombrie 2017, insa in fiecare luna care a urmat s-au facut cereri in acest sens.

Aeroportul International Iasi a primit, in aceste zile, Certificatul European de Aerodrom, in temeiul Reg. (UE) 139/2014, dupa ce a demonstrat care indeplineste toate conditiile prevazute de legislatia in domeniu.
                   Aeroportul Iasi a obtinut certificarea in urma unui proces complex de identificare si evaluare a modului in care acesta opereaza. Documentul atesta ca primul aeroport din capitala Moldovei respecta toate conditiile de operare prevazute de Regulamentul (CE) 216/2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile si de Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014, de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European.
                     Prin acest certificat, Aeroportul Iasi demonstreaza, inca o data, ca se conformeaza standardelor de calitate si siguranta a infrastructurii si a operatiunilor, indeplinind cerintele organizationale privind nivelul de competente a personalului si modul de administrare a unui aerodrom civil. Certificatul European de Aerodrom are durata de viata nelimitata, iar verificarea mentinerii standardelor va fi facuta periodic de catre autoritatea competenta (AACR) sau eventual de catre Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatica (EASA).

                  „Certificatul European de Aerodrom inseamna recunoasterea eforturilor depuse pentru a ne consolida pozitia inclusiv pe piata internationala. In contextul aparitiei unor noi  reglementari europene privind  siguranta in aviatie, toata industria aviatica a Europei trebuie sa se  conformeze noilor cerinte. Aeroportul Iasi nu ar fi reusit sa implementeze proiectul de dezvoltare si modernizare daca noi nu am fi inteles ca esential este sa respectam legislatia specifica aerodromului. De asemenea, foarte importanta este conlucrarea cu intreaga industrie pentru ca nimic nu s-ar fi putut construi fara un contact permanent cu Autoritatea Aeronautica Civila Romana, cu proiectantii si comandantii de aeronave, cu experienta. In tot acest timp, am parcurs procesul de conversie si iata ca am reusit sa ne pliem cerintelor extrem de exigente impuse de regulamentul 139.

Acest lucru ne obliga sa continuam investitiile de modernizare. Luna viitoare, Aeroportul Iasi va inregistra, pentru prima data, un trafic record de un milion de pasageri, cifra pe care am estimat-o abia peste 15 ani. In conditiile cresterii spectaculoase a traficului de calatori si pe fondul presiunii concurentei intre aeroporturile din regiune, demararea noului proiect major de dezvoltare a Aeroportului Iasi trebuie urgentata. Pe langa extinderea intregii infrastructuri de miscare a aeronavelor si de procesare a pasagerilor, vom continua investitiile in sisteme si echipamente de siguranta, dar si echipamente si dotari ce servesc la intretinerea infrastructurii aeroportuare, o preocupare constanta fiind si aceea de a oferi servicii diverse si de calitate atat clientilor nostri, cat si companiilor partenere”, a declarat conducerea Aeroportului International Iasi.
www.aeroport.ro
https://www.facebook.com/IASIairport/


Guvernul a decis, joi, introducerea posibilităţii de emitere a certificatului de urbanism în format electronic, care va avea aceeaşi valoare juridică cu cel emis în format scriptic, dar şi prelungirea la cel mult 24 de luni a perioadei de valabilitate a autorizaţiilor de construire.

”Guvernul a modificat o serie de reglementări în domeniul urbanismului şi autorizării construcţiilor, cu efect asupra mediului de afaceri, sprijinind accelerarea dezvoltării investiţiilor. Modificările propuse produc efecte pozitive şi în plan social, prin eliminarea disfuncţionalităţilor existente la nivelul administraţiei publice responsabile cu autorizarea construcţiilor şi prin reducerea mecanismelor de dezvoltare necontrolată a localităţilor. O modificare importantă o reprezintă introducerea posibilităţii de emitere a certificatului de urbanism în format electronic, documentul având aceeaşi valoare juridică cu certificatul de urbanism emis în format scriptic, cu condiţia ca la emiterea sau imprimarea pe hârtie a documentului cu semnătură electronică să fie adăugată şi semnătura olografă a semnatarilor autorizaţi prin lege”, se arată într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

De asemenea, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a actului normativ aprobat de Executiv, toate autorităţile publice au obligaţia să asigure măsurile necesare primirii documentaţiilor pentru emiterea certificatelor de urbanism, avizelor sau acordurilor şi autorizaţiilor de construire sau desfiinţare în format electronic, prin intermediul portalului aferent punctului de contact unic electronic.

Guvernul a modificat şi completat în acest sens Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, precum şi Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în scopul soluţionării problemelor legislative cu caracter de urgenţă care au fost semnalate în domeniul urbanismului şi autorizării construcţiilor prin intermediul studiilor realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu sprijinul Băncii Mondiale.

Obiectivul de simplificare a procedurilor administrative şi de reducere a costurilor aferente autorizării lucrărilor de construcţie, emiterea autorizaţiilor de construire în format electronic constituie o ţintă pe termen mediu, asumată conform reglementărilor europene.

”Noile prevederi converg totodată spre respectarea exigenţelor urbanistice şi de calitate în domeniul construcţiilor şi eliminarea riscurilor de corupţie, prin clarificări şi eliminarea unor suprapuneri sau lacune legislative care au generat deficienţe în posibilitatea de urmărire a cheltuirii banilor publici în condiţii de eficienţă şi eficacitate. De exemplu, este introdusă posibilitatea ca Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) să atace direct în instanţele de contencios documentaţiile de urbanism sau autorizaţiile de construire ilegale. În prezent, doar prefectul are această calitate, însă există situaţii în care aceştia nu dau curs sesizărilor ISC, iar controlul rămâne neeficace. Totodată, ordonanţa stabileşte obligaţia ca ISC să oprească lucrările pentru care se constată realizarea cu încălcarea dispoziţiilor legale, a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizaţii nelegal emise. Odată cu dispunerea măsurii de oprire a executării lucrărilor se dispun şi măsuri de conservare a lucrărilor deja executate”, se mai arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, tot pentru reducerea corupţiei, a fost introdus caracterul public pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism care, odată aprobate, instituie reguli cu privire la construire atât de către sectorul public cât şi de cel privat şi la planificarea spaţială a investiţiilor publice. În plus, ordonanţa introduce votul motivat al consilierilor locali, pentru eliminarea posibilităţii ca votul pentru aprobarea documentaţiilor de urbanism să fie condiţionat de primirea de foloase necuvenite.

”Un element de noutate îl reprezintă stabilirea cuantumului amenzilor aplicate pentru faptele descrise ca fiind contravenţii, între 10.000 şi 50.000 de lei. De asemenea, sunt detaliate responsabilităţile şi faptele care constituie contravenţie, între care iniţierea sau aprobarea documentaţiilor de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii care nu au autorizaţie de construire sau nu respectă prevederile autorizaţiei de construire, supunerea spre avizare sau aprobare a unei documentaţii de urbanism incomplete, semnarea de documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism care conţin date eronate – dacă nu intră sub incidenţa legii penale, aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derogări de la documentaţiile de urbanism aprobate, modificarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism de către autorităţile locale fără reluarea procedurilor de avizare şi aprobare, precum şi nerespectarea prevederilor referitoare la informarea şi consultarea populaţiei. Pentru evitarea conflictelor de interese, membrii comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism constituită la nivel local au obligaţia ca la începerea mandatului să semneze o declaraţie pe propria răspundere prin care se oblige ca, pe perioada mandatului, să nu încheie sau să nu execute contracte de achiziţii publice cu autoritatea publică locală/judeţeană din a căror comisie fac parte şi să se abţină la vot în cadrul procedurilor de avizare în cazul în care au participat la elaborarea unei documentaţii depuse spre avizare la comisia din care fac parte”, se menţionează în comunicat.

Potrivit documentului, pentru accelerarea investiţiilor, a fost eliminat conceptul de “aviz tacit”, care este neoperaţional, şi înlocuit cu o sancţiune pecuniară, în situaţia nerespectării termenelor de către emitenţii de avize care nu respectă termenul legale.

”ISC va putea amenda instituţiile care nu emit avizele în termene legale şi întârzie nejustificat investiţiile. Pe de altă parte, Guvernul a aprobat prelungirea de la 12 luni la cel mult 24 de luni perioada de valabilitate a autorizaţiilor de construire, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. Noul termen era necesar pentru corelarea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, existând cazuri în care, valabilitatea autorizaţiei expira până la finalizarea procedurilor de achiziţie publică. La rândul său, beneficiarul/investitorul are obligaţia de a notifica în legătură cu începerea lucrărilor autoritatea administraţiei publice emitente a autorizaţiei şi Inspectoratul de Stat în Construcţii, inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic, http://www.edirect.e-guvernare.ro/. În cazul proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport şi al amenajărilor hidrotehnice, autorizaţiile de construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, după caz, avizele de amplasament îşi menţin valabilitatea pe toată perioada implementării proiectelor, până la finalizarea lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv, până la semnarea procesului-verbal de recepţie finală, cu condiţia începerii lucrărilor în termen de 24 de luni de la data emiterii autorizaţiei de construire”, mai informează Executivul.

Actul normativ stabileşte totodată regimul aplicat în materie de urbanism şi autorizare a construcţiilor în cazul imobilelor situate în zone protejate, cu obiective specifice de conservare şi reabilitare a valorilor de patrimoniu.

 

 

Sursa: mediafax.ro

O persoană intersexuală (cu caracteristici genitale, gonadale sau cromozomiale care nu îi permit să fie identificată nici ca bărbat, nici ca femeie, n.red.) a obținut de la o instanță din Tours (centrul Franței), permisiunea ca pe certificatul său de naștere să fie menționat "sexul neutru", a indicat miercuri un cotidian, citat de AFP.

Premierul Victor Ponta a cerut Corpului de Control să verifice activitatea Secretariatului de Stat pentru Revoluţionari începând din 1990, în principal modul în care au fost acordate certificate de revoluţionar, au declarat surse din Guvern.

Arhiva Iasi TV Life

« January 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31