Politic - Results from #126

Politic

Politic (3361)

Comisie specială parlamentară pentru celebrarea Marii Uniri se va reuni, pe 29 martie, la Iaşi, a anunţat, vineri, senatorul PNL Iulia Scântei, membru al acestei comisii.

            Prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, a analizat educația actuală și a prezentat aspecte, argumente dincolo de retorica politică, cu orientare spre ideea de educație centrată pe elev și racordată la nevoile societății.

            „Dincolo de retorica politică, o moțiune pe tema educației este un prilej important de a reflecta asupra unui domeniu esențial în viața unei societăți moderne și responsabile, iar pentru noi, pentru parlamentarii PSD, o posibilitate de a sublinia prioritatea pe care am acordat-o învățământului în toate ipostazele acestuia, preuniversitar si universitar prin Programul de Guvernare, prin strategii, măsuri, demersuri administrative sau legislative.”

            Deputatul PSD de Iași, Camelia Gavrilă precizează că educația copiilor, școala, devenirea tinerilor sunt repere fundamentale pentru orice societate responsabilă. De aceea, repetabilitatea, clișeele politice, adevărurile trunchiate sau formulele imuabile sunt interzise. Necesitatea continuării proiectelor, ideilor, dar într-o formulă  creativă, deschisă criticilor și inovării este esențială și utilă pentru depășirea subiectivităților și discursurilor politice mărunte. Moțiunea dezbătută recent a propus un colaj de probleme din sfera educației, prezentate incorect, prin frânturi de adevăruri și realități, împletite cu deformări, dificultăți hiperbolizate, într-o tiradă de comentarii depreciative, îngroșate stilistic, fără teme și suport argumentat.

În acest sens, de la tribuna parlamentului, deputat prof. dr. Camelia Gavrilă a formulat o serie de argumente și opinii pentru a demonstra reușitele și evoluțiile din domeniul educației.

             1.Elevul şi studentul  reprezintă sensul, nucleul și subiectul educației, iar schimbările și reconfigurările curriculare se orientează spre un curriculum modern, relevant și esențializat, realizând modificarea etapizată a programelor școlare, reconfigurarea planurilor-cadru avizate deja  pentru învățământul primar și gimnazial. La momentul actual, ne aflăm în etapa de dezbateri și consultare publică asupra planurilor-cadru pentru liceu, proces transparent, deschidere și comunicare, demers de reformare a arhitecturii curriculare, opțiune pentru libertate sporită acordată școlilor în conceperea schemelor orare, a dozajului între disciplinele din trunchiul comun - elementele de curriculum diferențiat și zona opționalelor/curriculum la decizia școlii.

Problema manualelor și proiectul Legii manualului, dincolo de controverse și polemici, decupează unele soluții necesare, ale momentului, fiind o încercare logică și responsabilă de a instaura o ordine în dezordinea generală, menținându-se, însă, existența manualelor alternative și posibilitatea de selecție a trei variante de manual care pot reprezenta o bază rezonabilă de opțiune pentru fiecare profesor. „Pentru că sunt pedagog, de formație umanistă, sunt alături de opiniile care cer diversitate, alternative, trasee și abordări didactice adaptate colectivelor de elevi, cred că avem nevoie de manuale cu nivele diferite de complexitate, în corelație cu programele școlare”, a declarat prof. dr. Camelia Gavrilă.

2. Infrastructura școlară este o necesitate pentru calitatea educației, dar trebuie menționat faptul că încă sunt  școli ce așteaptă reabilitarea, avizele sanitare sau de securitate contra incendiilor. Un program de guvernare atât de complex și ambițios implică etape, evaluări și corecții, analize și împliniri succesive. Prin PNDL 2 prioritare sunt grădinițele, școlile, creșele, abordând, de altfel, sistemic toate comunitățile locale, mai ales zona învățământului rural. Cele 2500 de creșe, grădinițe, școli se află deja pe agenda Guvernului în diferite etape, unele sunt abordate, alături de rețele de drumuri, apă-canal,  reabilitare de dispensare, alocarea de finanțări bugetare, cât și cele 30 miliarde credite angajament pentru perioada  2017- 2020. Se adaugă și obiectivele ce vor fi reabilitate, consolidate prin finanțări din programele europene, cât și proiectele coordonate de Ministerul Educației Naționale, finalizate sau în curs de execuție. 

3. Apreciem existența, la nivelul Ministerului, a unor abordări europene ale diversității problemelor educaționale importante sau cu risc sporit, prin cele patru strategii referitoare la părăsirea timpurie a școlii, învățământul terțiar, învățământul profesional și tehnic și formarea continuă, învățarea pe tot parcursul vieții, fiind în curs de finalizare cea de-a cincea strategie sectorială - Strategia privind modernizarea infrastructurii educaționale.

Într-o enumerare succintă a programelor sociale derulate în sistem, remarcăm preocuparea constantă a Guvernului PSD-ALDE pentru a asigura accesul la educație, principiul egalității de șanse prin susținerea copiilor, a elevilor pentru un traseu favorabil prin anii de școală: Rechizite şcolare, Bani de liceu, Euro 200, Bursa profesională, Decontarea transportului, Programul pilot de acordare a unei mese calde, Acordarea de burse, Programul pentru școli al României în perioada 2017-2023, corelat cu demersurile și politicile europene în domeniu, care include programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli și programul Laptele și cornul.

4.Sub zodia performanței

            În mod simetric față de temele anterioare, o preocupare similară de susținere și finanțare se îndreaptă și spre zona excelenței, prin măsuri și demersuri care vizează performanță școlară, susținerea centrelor de excelență, încurajarea proiectelor europene, accesul la programele Erasmus+, pregătirea pentru olimpiade și concursuri școlare. Oportunitățile din sfera educației non-formale, a palatelor și cluburilor copiilor sunt orientate spre a valorifica aptitudinile și vocațiile elevilor - forma de pregătire a tinerilor pentru o societate a cunoașterii și pentru lumea competițională a secolului XXI.

 

  1. Profesorii - vectori ai schimbării, mentori și modele

            Partidul Social Democrat acordă cadrelor didactice respectul, prețuirea autentică pentru o activitate dificilă, de vocație, dar și de studiu și uzura psihică. Începând cu anul 2013, PSD a început să refacă ceea ce guvernarea anterioară a distrus, reașezând salarii, plătind diferențe, respectând hotărâri judecătorești, corectând pensii, dar și legislația aferentă. Măririle salariale din anul 2017, continuarea consecventă a procesului și în acest an, 20% majorări salariale din martie, vouchere de vacanță, sporul de stres neuropsihic etc., dar și creșterea salarială constantă în anii următori, toate sunt argumente ale unei politici salariale responsabile. Cu siguranță, nu este suficient și probabil analize ulterioare vor deschide și alte paliere de abordare.

Formarea continuă a cadrelor didactice este o necesitate logică într-o societate a cunoașterii, a progresului tehnologic, a diversității culturale. Există, în acest sens, un cumul de oportunități și modalități de formare profesională continuă care propun peste 600 de programe de formare continuă pentru profesorii din învățământul preuniversitar și universitar, incluse în registrul național al programelor de formare profesională continuă acreditate: prin casele corpului didactic, prin universități, furnizori de formare, programe europene. Să adăugăm și forme de pregătire continuă prin examenele de definitivare în învățământ și prin susținerea gradelor didactice, forme complexe de studiu și evoluție în cariera didactică.

Moțiunea prezentată  a fost, de fapt, un exercițiu politic, firesc în arhitectura demersurilor parlamentare, un inventar de probleme sau pseudo-probleme din spațiul educației, un demers critic în mare parte fără temei, fără argumente viabile. Este important însă să reflectăm obiectiv și cu bună credință la problemele domeniului, dar și la corolarul de măsuri luate de Guvernarea PSD-ALDE la nivel local și național, guvernamental și parlamentar pentru a susține strategiile și setul de măsuri destinate politicilor educaționale.

„Credem că, educaţia este un proces complex la care participă familia, şcoala, autoritățile locale, comunitatea. Comunicarea şi parteneriatul autentic dintre acestea sunt absolut necesare şi reprezintă o condiţie fundamentală a succesului în educaţie. Şcoala aparţine societății, dar și comunității locale, fiecare instanță trebuie să asume responsabilităţile implicate.” a declarat deputatul ieșean.

 

 Mai multe informații regăsiți pe site-ul www.cameliagavrila.ro.

 

 

BIROUL DE PRESĂ

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Deputatul PNL Dumitru Oprea îi solicită preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Dr. Geronimo Răducu Brănescu, să exprime un punct de vedere, precum şi un plan de măsuri privind Legea pentru aprobarea OUG nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar. Acest act normativ, retrimis în Parlament pentru reexaminare de către Preşedintele României, Klaus Iohannis, a fost intens contestat de Colegiul Medicilor Veterinari şi alte asociaţii de profil din perspectiva riscurilor la care este supusă populaţia în urma unor prevederi neconforme cu interesul sănătăţii publice.
 


Preşedintele României, Klaus Iohannis, a retrimis în Parlament, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea OUG nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar.

Dincolo de aspectul semnalat de preşedintele țării în cererea de reexaminare, actul normativ a fost întâmpinat cu multă reticenţă din partea profesioniştilor domeniului. A fost contestat de către Colegiul Medicilor Veterinari, în special, pentru efectele sale negative.

Colegiul Medicilor Veterinari a atras atenţie că România va deveni singura ţară din Uniunea Europeană în care persoanele fără pregătire de specialitate vor putea comercializa cu amănuntul produse biologice şi medicamente de uz veterinar. Colegiul atrage atenţia că, la momentul intrării în vigoare a legii în noua formă, va apărea „un risc major al accidentelor post-administrare la indicaţia unor persoane neavizate".

În acest context, deputatul Dumitru Oprea îi solicită preşedintelui ANSVSA să exprime punctul de vedere oficial privind riscurile reclamate de Colegiul Medicilor Veterinari, generate de Legea pentru aprobarea OUG 70/2017. Totodată, parlamentarul ieșean a cerut prezentarea măsurilor pe care ANSVSA le va lua pentru protejarea sănătăţii populaţiei, în condiţiile în care Colegiul Medicilor Veterinari susţine că există riscul creșterii rezistenței la antibiotice ca urmare a consumului de produse provenite de la animale tratate fără respectarea prescripțiilor medicale.
 
 
 
sursa comunicat Birou Parlamentar Dumitru OPREA

www.dumitruoprea.ro

Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativă de modificare a Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

 

Deputatul PNL Dumitru Oprea critică, într-o declaraţie de presă, nonşalanţa „aproape puerilă" a Ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, care a recunoscut că informatizarea completă a Fiscului continuă să fie o problemă, din moment ce se mai întâmplă ca „formularele online să se depună la etajul II". Dar, asta e a fost răspunsul ministrului. „«Asta e» pare să fie, de altfel, cea mai de preţ prevedere nescrisă a celebrului Program de guvernare al coaliției PSD-ALDE", constată parlamentarul ieșean.
 


Redăm integral declaraţia deputatului PNL Dumitru Oprea:


„Cu o nonșalanță aproape puerilă, Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, recunoaște că declarația conform căreia «formularele online se depun la etajul II» nu era o simplă glumă pe seama Fiscului, ci o realitate. Domnul Teodorovici a şi explicat mecanismul: „se primeau online, se printau, se luau din nou la mână». Tot el spunea că nu i-a venit să creadă când a auzit despre această procedură, «dar asta e». „Asta e" pare să fie, de altfel, cea mai de preţ prevedere nescrisă a celebrului Program de Guvernare al coaliției PSD-ALDE.

Dacă domnul ministru ar fi făcut parte din prima colonie de pe Marte şi s-ar fi întors deunăzi pe pământ, la Bucureşti, i-am fi înţeles mirarea. Însă el abia a revenit în fruntea Finanţelor, iar despre rezultatele mandatului anterior probabil spune tot „asta e».

Totuşi, întrebarea celor mai mulți contribuabili este dacă, în continuare, vor depune la ghişeu  «n» formulare scrise de mână, ce vor fi înregistrate ulterior, tot de mână, de funcţionarii ANAF? Răspunsul oare va fi tot asta e! 

De asemenea, contribuabilii întreabă dacă vor fi obligați să se prezinte periodic la ghişeele fiscului, pentru recensământ, doar pentru că se încăpăţânează să obţină venituri şi din alte surse decât salariul? Să fie răspunsul tot asta e!

Mai are sau nu mediul economic dreptul la predictibilitate şi la respectarea legii, fără modificarea din temelii, peste noapte, a codului fiscal, ignorând cele 6 luni pentru intrarea în vigoare? Se pare că nu, pentru că răspunsul este tot asta e!

Domnul Teodorovici crede că poate să împrumute, în numele românilor, sume uriaşe pentru a plăti cheltuielile curente şi pentru încadrarea în ţinta de deficit, sacrificând investițiile? Se vede că da, din moment ce răspunsul este asta e!

Iată cum Eugen Teodorovici şi-a pus singur eticheta pentru noul mandat la şefia Ministerului de Finanţe, de vreme ce la solicitările şefului de partid de a duce, din punct de vedere financiar, ţara în gard, răspunsul lui este «asta e!». Astfel, se demonstrează, încă odată, că în guvernarea PSD-ALDE funcţia bate bunul simţ!
 
 
sursa comunicat Cabinet Parlamentar prof. univ. dr. Dumitru OPREA
Deputat PNL

 

Edilul Iaşiului, Mihai Chirica, a transmis un mesaj dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Chirica a fost exclus recent din partid împreună cu alţi doi membri din fialiala ieşeană. 

In anul Centenarului si in preajma implinirii a 80 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, Partidul Miscarea Populara face primul pas spre reintregire!

In contextul asumarii de catre aproape 90 de localitati din Republica Moldova a unei declaratii de unire cu Romania, consilierii PMP vor solicita Consiliului Local al Municipiului Iasi, semnarea unui document prin care Iasul sa faca pasul hotarator pentru cele doua tari, la 100 de ani de la Marea Unire. “Noi, consilierii PMP dorim sa fim primii care sa declare in mod public faptul ca este momentul ca Republica Moldova sa se uneasca cu Romania. In cel mai scurt timp posibil vom depune un proiect de hotarare de Consiliu Local prin care vom solicita ca Municipiul Iasi sa isi asume declaratie de unire“, a declarat Violeta Gaburici, liderul consilierilor PMP din Consiliul Local Iasi.

Astfel, in urma demersului PMP, Municipiul Iasi va fi primul oras din Romania care-si va asuma declaratia de unire a Republicii Moldova cu Romania.

Restabilirea frontierei României pe malul Nistrului este obiectivul de tara, asumat de catre presedintele Traian Basescu si de catre toti membrii partidului. “Nu mai este o noutate faptul ca PMP si-a asumat, ca proiect de tara, unirea Republicii Moldova cu Romania. Totodata, in contexul in care in 2007 am initiat procedura de infratire dintre municipiile Iasi si Chisinau consider ca in preajma zilei de 27 martie, Consiliul Local Iasi ar trebui sa adopte, de principiu, aceasta declaratie de unire. Prin aceasta actiune, noi, iesenii ne vom reafirma sprijinul si sustinerea pentru fratii nostri de peste Prut. In plus, este anul Centenarului, anul in care trebuie sa dispara urmarile pactului criminal Ribbentrop – Molotov, iar granitele Romaniei Mari sa revina pe Nistru “, a declarat deputatul Petru Movila, presedintele PMP Iasi.

sursa comunicat Cabinet parlamentar  Petru Movilă deputat PMP

 

Controversatul jurnalist Mălin Bot a ajuns astăzi la Iaşi, în cadrul “turneului” său de protest pe la sediile PSD din ţară.

După adoptarea lui în şedinţa Consiliului Judeţean din noiembrie trecut, proiectul lansării buletinului oficial al instituţiei a fost scos la licitaţie pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. Licitaţia începe de la suma de 420.000 de lei (fără TVA) după criteriul preţului cel mai scăzut. Contractul presupune servicii de concepere grafică, documentare şi redactare articole, machetare, realizarea de fotografii originale pentru ilustrarea materialelor, tipărire şi distribuţie a buletinului informativ „Vestea Judeţului“.

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a declarat că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a convocat congresul extraordinar al formaţiunii pe 10 martie "de frică".

Veolia

Arhiva Iasi TV Life

« September 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30