Displaying items by tag: fiscal

Facilitati fiscale si in 2019 pentru cei bun platnici! Administratia municipala a decis sa acrode si in 2019 bonificatii la plata impozitelor locale. Astfel, iesenii care achita integral impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul asupra mijloacelor de transport pana pe 31 martie beneficiaza si in 2019 de o bonificatie de 5 la suta.

Loteria Bonurilor Fiscale organizata cu ocazia Sarbatorilor de Paste a stabilit ce bonuri sunt castigatoare. In urma extragerii au iesit din urne numerele 1 si 2, reprezentând ziua de emitere, adica 1 februarie si 303, reprezentând valoarea bonurilor castigatoare - între 303 si 303,99 lei.

Loteria Bonurilor Fiscale a decis cine sunt castigatorii lunii ianuarie. Bonurile emise în data de 30 ianuarie 2018 sunt câstigatoare. Depunerea cererilor de revendicare a premiilor se face in cel mult 30 de ziloe de la data extragerii.

Deloitte şi Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi organizează seminarul cu tema „Preţurile de transfer - Cum ne pregătim pentru noile provocări?”, seminar care va avea loc la sediul Camerei de Comerţ în data de 7 martie 2017.

Specialiştii Deloitte vor prezenta într-o manieră cât mai practică abordarea cerinţelor de documentare din perspectiva preţurilor de transfer, cum trebuie să se pregătească o firmă pentru noile obligaţii şi eventuale provocări întâmpinate.

„Preţurile de transfer rămân un subiect fierbinte atât pentru autorităţile fiscale, cât şi pentru contribuabili. Anul 2016 a fost un an al modificărilor legislative şi noutăţilor în domeniul preţurilor de transfer pe plan internaţional şi local, aducând obligaţii noi începând cu acest an.”, a declarat Ciprian Gavriliu, Director Departament Servicii Fiscale, Preţuri de Transfer, Deloitte România.

Va fi un seminar cu durata de 7 ore în care vor fi luate în discuţie subiecte specifice, precum:

- Preţurile de transfer în România: Cadrul legislativ şi cum ne pregătim pentru noile obligaţii

- Ajustări ale preţurilor de transfer

- OECD BEPS vs. legislaţie europeană - măsuri ce privesc preţurile de transfer

- Relansarea bazei de impozitare consolidate comune (CCCTB) - implicaţii privind preţurile de transfer

- Cazuri naţionale şi internaţionale

La finalul seminarului se vor înmâna certificate nominale de participare.

Lectori de top din cadrul Deloitte:

Ciprian Gavriliu - Director, Departament Servicii Fiscale, Preţuri de Transfer, Deloitte România

Alexandra Bunea-Oprişescu - Senior Manager, Departament Servicii Fiscale, Preţuri de Transfer, Deloitte România

Natalia Udeci - Consultant Senior, Departamentul Servicii Fiscale, Preţuri de Transfer, Deloitte România

„Seminarul va avea un caracter interactiv, iar lectorii de top ai Deloitte vor aborda inclusiv speţe concrete propuse de participanți, motiv pentru care încurajăm participanţii să transmită în avans propriile întrebări prin intermediului Formularului de înregistrare. Este al 7-lea eveniment consecutiv organizat în parteneriat cu Deloitte la Iaşi şi ne bucurăm că putem oferi companiilor şi specialiştilor şi în acest an, ca şi în anii trecuţi, oportunitatea dezbaterilor profesionale cu experţii unei companii din Big 4 (grupul celor mai mari patru companii de consultanţă şi audit la nivel mondial)” a declarat Sorin Gheorghiu, director în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi.

Participarea la acest seminar interactiv este posibilă exclusiv pe bază de înregistrare prealabilă. Doritorii sunt îndemnaţi să se înscrie din timp întrucât, pentru a păstra caracterul interactiv al seminarului, locurile sunt limitate.

 

Mai multe detalii şi Formularul de înregistrare: www.cciasi.ro

CALENDARUL OBLIGAȚIILOR FISCALE PENTRU LUNA FEBRUARIE 2017

TERMENUL

OBLIGAȚIA

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

BAZA LEGALĂ

15 zile de la data de când nu se mai realizează venituri

Depunerea Declarației de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate - Formular 604

Se depune pentru înregistrarea în evidența persoanelor fizice fără venituri, precum și pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabilirii

Legea 227/2015 art. 180 alin. (1)
OPANAF 3743/2015
OPANAF 2731/2016

30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial

Depunerea declarațiilor:

- 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formular 010

- 010 - Se completează de persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează la înființare, iar declarația de mențiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.

Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1)

- 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal - Formular 020

- 020 - Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.

- 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere - Formular 070

- 070 - Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptați contribuabilii care desfășoară exclusiv activități într-o formă de asociere.

marți 7 februarie

 

Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România - Formular 092

Contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Legea 227/2015 art. 322

vineri 10 februarie

Depunerea declarațiilor:
- 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formular 010
- 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal - Formular 020
- 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere - Formular 070

Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Legea 227/2015 art.310 alin.(7)
OPANAF 3698/2015

vineri 10 februarie

Depunerea formularului "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori - Formularul 087"

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.

Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) şi d)
OPANAF nr.3698/2016

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat

Legea 227/2015 art.354 alin. (8)
HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna ... anul ... - Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat

Legea 227/2015 art.354 alin.(8)
HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice)

Legea 227/2015 art.394 și art.398
HG 1/2016 titlul VIII pct.63 și pct.97 alin.(1)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice)

Legea 227/2015 art.397
HG 1/2016 titlul VIII pct.85

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă - Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile

Legea 227/2015 art.375 alin.(1)
HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă - Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă - Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă - Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă -Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă - Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă - Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titll VIII pct.39 alin.(2)

miercuri 15 februarie

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație - Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație - Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare

Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b)
HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(8) și (10)

miercuri 15 februarie

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație -Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație - Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați pentru depozitare

Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b)
HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(8) și (10)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat

Legea 227/2015 art.383 alin.(3)
HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3)

miercuri 15 februarie

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă - Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării

Legea 227/2015 art.424 alin.(5)
HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2)

luni 27 februarie

Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Se completează, pentru anul 2017, de persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 din Legea 227/2015, pentru modificarea sistemului de impunere

Legea 227/2015 art.48 alin.(7)
OUG nr.3/2017 pct.2 ÅŸi pct.3

luni 27 februarie

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat - Formularul 100
- lunar
- alte termene

- lunar - Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
- alte termene - Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 (vezi instrucțiunile de completare din formular)

OPANAF 587/2016

luni 27 februarie

Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent - Formularul 101

- Organizațiile nonprofit
- Contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură
- Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 din Legea 227/2015, pentru profitul impozabil obținut în perioada 1 - 31 ianuarie 2017

227/2015 art.41 alin.(5) lit.a)
OPANAF 3386/2016
Legea 227/2015 art.41 alin.(5) lit.b)
OPANAF 3386/2016
Legea 227/2015 art.48 alin.(7)
OUG nr.3/2017 pct.3

luni 27 februarie

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Plătitorii următoarelor venituri:
- din drepturi de proprietate intelectuală;
- din premii și jocuri de noroc;
- obținute de nerezidenți;
- din alte surse

Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) și (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) și (6)

luni 27 februarie

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate - Formular 112

- pentru luna precedentă

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) - f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului. Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Legea 227/2015 art.147 alin.(1) și alin.(2)
OMFP 1045/2012

luni 27 februarie

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfșoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă - Formular 224

 

Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România

Legea 227/2015 art. 82 alin.(2)
OPANAF 3622/2015

luni 27 februarie

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015
Lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular)

Legea 227/2015 art.323 alin.(1)
OPANAF 588/2016

luni 27 februarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă - Formular 301

 

Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.

Legea 227/2015 art.324 alin.(2)
OPANAF 592/2016

luni 27 februarie

Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent -Formularul 306

 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015.

OPANAF 2037/2016

luni 27 februarie

Depunerea Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată - Formular 307

Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) - e) și g) din Legea nr.227/2015

OPANAF 793/2016

luni 27 februarie

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal - Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

OPANAF 795/2016

luni 27 februarie

Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă - Formular 390 VIES

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015

Legea 227/2015 art. 325
OPANAF 591/2016

luni 27 februarie

Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formular 097

- pentru intrarea prin opțiune în sistem: până pe 25 ianuarie, persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent;
- pentru ieșirea din sistem - până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul;
- persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
- persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Legea 227/2015 art. 324
OPANAF 1503/2016

luni 27 februarie

Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. ÃŽncasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare)

Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.

OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii)

marți 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut și plătit pentru veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți pentru anul precedent

Plătitorii veniturilor care au obligația să rețină la sursă impozitul pe venitul nerezidenților

Legea 227/2015 art.231 alin.(1)

marți 28 februarie

Depunerea Declarației anuale privind impozitul pe reprezentanțe

 

Persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanță în România

Legea 227/2015 art.237 alin.(2)
OMFP 460/2004

marți 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru anul precedent - Formularul 205

 

Plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc cu impunere finală, venituri din alte surse.
Organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/ societățile de administrare a investițiilor/ societățile de investiții autoadministrată, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
a. câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, şi orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
b. venituri din jocuri de noroc la distanță şi festivaluri de poker.

Legea 227/2015 art. 132 alin. (2)
OPANAF 3695/2016

marți 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind veniturile din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate pentru plățile făcute în anul precedent - Formularul 400

 

Plătitorii de venituri din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate

Legea 227/2015. art.231
OMEF 564/2007

marți 28 februarie

Depunere Declarației informative privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România pentru anul precedent - Formularul 402

Plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remunerațiilor administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, denumiți în continuare entități raportoare, care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile din astfel de remunerații.

 

OPANAF 2727/2015

marți 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul precedent - Formularul 403

Asigurătorii, definiți conform Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

OPANAF 2727/2015

marți 28 februarie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal -Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

 

Beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații)

Legea 227/2015 art. 395
HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5)

marți 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți -Formularul 207

 

Plătitorul de venit prevăzut la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligația calculării, reținerii şi plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, precum şi pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

OPANAF 3695/2016

marți 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) - Formularul 394

 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 3769/2015

Luna ianuarie a venit cu amenzi pentru o parte dintre contribuabilii ieşeni, în condiţiile în care, Inspecţia Fiscală a realizat un număr de 134 de acţiuni de control în judeţ.

„În vederea verificării modului de evidenţiere, calculare şi plată a obligaţiilor fiscale datorate de către contribuabili, precum şi în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală, în luna ianuarie 2017, au avut loc 6 inspecţii fiscale generale, 24 de inspecţii fiscale parţiale, 73 de controale inopinante şi 31 de constatări la faţa locului. Selecţia contribuabililor pentru inspecţii fiscale generale s-a efectuat în urma unei analize de risc, care au avut în vedere aspecte cum sunt: TVA negativ fără opţiune de rambursare, societăţi care au depăşit plafonul legal de 65.000 euro şi nu au fost înregistrate ca plătitoare de TVA, societăţi care utilizează forţa de muncă fără forme legale, care desfăşoară tranzacţii cu contribuabili inactivi, etc.”, a precizat Paul Ciobanu, directorul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi.

Astfel, în prima lună a acestui an, organele de inspecţie fiscală au aplicat 4 amenzi contravenţionale în valoare de 5.000 lei şi s-au stabilit de către organele de control diferenţe constând în impozite, taxe şi contribuţii sociale de 41.534,448 mii lei. Tot în această perioadă au fost întocmite 4 decizii de instituire a măsurilor asiguratorii în valoare totală de 2.057,164 mii lei. 

 

Prima zi din luna februarie aduce și primele schimbari legate de plata unor taxe pentru serviciile prestate la Serviciul pentru Evidenta Populatiei. Astfek, in conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2017 vor fi eliminate, începând cu data de 1 februarie, următoarele taxe pentru servicii prestate în domeniul evidenţei persoanelor şi al stării civile:

• Taxa extrajudiciară de timbru de 5 lei: * eliberarea certificatelor de atestare a cetăţeniei şi a domiciliului, eliberarea copiei de pe decizia de schimbare a numelui, eliberarea şi preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor; eliberarea cărţii de identitate provizorii.

• Taxa pentru schimbarea numelui sau a sexului - 15 lei; • Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetăţeniei şi a domiciliului - 22 lei;

• Taxa pentru identificarea unei persoane pe teritoriul României - 35 lei;

Mirabela MIRON - vicepreşedinte CECCAR Iaşi

Companiile petroliere lucrează la introducerea prevederilor noului Cod Fiscal, spun oamenii din domeniu, lucru care va genera o scădere de aproape 10% a preţului carburanţilor de la 1 ianuarie 2017, potrivit estimărilor ZF, după ce TVA se va reduce de la 20% la 19% iar taxa de 7 cenţi pe litru va fi eliminată.

În medie, scăderea TVA-ului şi scoaterea supra-accizei vor duce la ieftinirea litrului de benzină şi motorină cu circa 45-50 de bani pe litru, ceea ce presupune o scădere a preţului benzinei şi motorinei de circa 10%, potrivit estimărilor ZF.

Spre exemplu, azi un litru de benzină la staţia Petrom de pe strada Tudor Arghezi din Bucureşti costă 5,37 lei pe litru, dar de la 1 ianuarie acelaşi litru ar putea costa 4,87 lei. La fel, un litru de motorină costă la aceeaşi staţie circa 5,35 lei pe litru, dar de la 1 ianuarie ar putea costa 4,85 lei, dacă celelalte condiţii din piaţă rămân neschimbate.

Pe final de an, piaţa a asistat la revenirea preţului carburanţilor în contextul în care şi barilul de petrol se tranzacţionează în prezent la maximul anului.

Continuarea pe ZFCorporate

Aproape o mie de tone de carne, legume, fructe şi alte produse alimentare au fost indisponibilizate, în primele 11 luni ale anului, în urma unor acţiuni de verificare în dosare de evaziune fiscală, fiind recuperate 95 de milioane de lei din prejudicii şi măsuri asiguratorii, anunţă Poliţia Română.

În primele 11 luni ale anului 2016, la nivel naţional, poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice au deschis 4.516 dosare penale pentru posibile infracţiuni în domeniul industriei alimentare, 67 de persoane fiind cercetate în această perioadă, anunţă Poliţia Română într-un comunicat.

"În această perioadă, au fost efectuate 3.102 acţiuni, în cadrul cărora au fost verificate 9.165 de societăţi comerciale şi 18.033 de persoane fizice.În urma activităţilor desfăşurate au fost constatate 1.338 de infracţiuni, dintre care 275 de fapte de evaziune fiscală, fiind înregistrate 1.063 de dosare penale. (...)Totodată, au fost ridicate 113 tone de produse din carne, 92 de tone de legume şi fructe, aproape 143.000 de ouă, aproape 2.700 de litri de lapte şi 710 tone de alte produse alimentare", se arată în comunicatul remis agenţiei MEDIAFAX.

De asemenea,au fost emise de către parchetele competente 177 de rechizitorii, reuşindu-se recuperarea unui prejudiciu de 57.523.700 de lei şi au fost instituite măsuri asigurătorii, în valoare de 37.249.380 lei, menţionează sursa citată.

Sursa: mediafax.ro

Page 1 of 4

Arhiva Iasi TV Life

« January 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31