Displaying items by tag: camera de comert

 

 

Parteneriatul intre mediul academic si cel privat este unul deosebit de important. De ce? Specialistii spun ca pot recruta personalul din mai multe domenii de activitate inca de pe bancile facultatii si pot forma prin stagii de practica, un circuit care este mult mai simplu decat daca ar angaja printr-un simplu interviu.

Ieşenii care doresc să înceapă o afacere şi au nevoie de sfaturi şi soluţii pot participa la Conferinţa Iaşi StartUp 2018 „From Origins to Evolution!”, care va avea loc pe 12 iunie la Camera de Comerţ şi Industrie din Iaşi.

Paul BUTNARIU - președinte CCI Iași

Gheorghe Pleșu - președinte AOA Iași

Premii si distinctii pentru cei mai buni. Ca in fiecare an, Camera de Cormert si Industrie Iasi realizeaza un top al firmelor care au inregistrat rezultate deosebite pe plan financiar in 2016. Peste 2.000 de firme au fost clasate pe locul intai si zece in functie de performante. Iasi TV Life a primit premiul de excelenta in mass media.

Anca HREAMĂTĂ - Director Grup Retail BCR

Paul Butnariu - președinte Camera de Comerț și Industrie Iași

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi aduce la cunoştinţa firmelor mici şi mijlocii că Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român, finanţează proiectul „Servicii integrate pentru export pentru IMM-urile din Romania”.

În cadrul acestui proiect, a fost înfiinţat un centru-pilot de afaceri pentru export, cu sediul la Bacău, în cadrul Camerei de Comerţ, care va deservi întreaga regiune Nord-Est.

Centrul-pilot se va focaliza, în perioada 2017-2019, pe firmele care activează în industria mobilei şi în agricultura ecologică, având ca obiectiv stimularea creşterii exporturilor IMM-urilor din regiune.

Programele de instruire şi pregătire a IMM-urilor pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţilor de export sunt gratuite şi au următoarele tematici:
- elaborarea strategiilor de export
- managementul participării la târguri/expoziţii internaţionale şi misiuni economice
- înfiinţarea şi managementul clusterelor de export
- importanţa promovării prin mărci sectoriale proprii.

La sesiunile de instruire vor participa lectori şi specialişti din Elveţia, care pe lângă prezentări vor consilia firmele cu potenţial pentru: îmbunătăţirea calităţii şi certificarea produselor, construirea brandului, identificarea de pieţe de export, stabilirea strategiei de export adecvate pentru fiecare companie şi participarea la târguri, expoziţii li misiuni economice.

Derularea programelor de instruire urmăreşte:
- pregătirea companiilor pentru accesare de noi pieţe
- asistarea managerilor pentru dobândirea de noi competenţe, specifice promovării exporturilor
- îmbunătăţirea competitivităţii pe lanţul valoric
- sporirea gradului de inovare
- îmbunătăţirea calităţii produselor
- integrarea IMM-urilor în programul de promovare a exportului prin strategii bazate pe branding şi clustering.

În urma programului de pregătire/instruire, proiectul va finanţa participarea firmelor calificate la târguri şi expoziţii internaţionale, în vederea promovării produselor şi accederii pe noi pieţe de desfacere.

Programul poate fi accesat de către toate IMM-urile care au activitate în domeniile agriculturii bio şi al producţiei de mobilă şi în special de către cele:
- care au exportat cu succes limitat: exporturi ocazionale, care vând pe o singură piaţă ţintă sau către un singur distribuitor;
- care exportă produse cu valoare adăugată mică, minimal procesate şi care ar putea avea o valoare adăugată mai mare;
- exportatori potenţiali, care nu exportă şi au cunoştinţe limitate despre pieţe, dar îşi doresc să exporte;
- mici firme care ar putea beneficia de potenţialul de clusterizare.

Pentru informaţii mai deliate, IMM-urile interesate se pot adresa Centrului de Afaceri pentru Export prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., persoană de contact: Mihai Tulbure, te.: 0744.708317.


Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi a lansat grila de toamnă a cursurilor de iniţiere şi perfecţionare.

 

Primul curs care se va desfăşura este cel de Responsabil cu gestionarea deşeurilor, în zilele de 26 şi 27 septembrie. Cursul va fi unul intensiv şi va fi susţinut de către o persoană specializată din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, cu o vastă experienţă în domeniul gestiunii deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase. Teme abordate: legislaţie, organizarea actelor normative în domeniu, obligaţii legale în sarcina agenţilor economici, soluţii practice, gestionare şi trasabilitate deşeuri, raportări, sancţiuni, cuantum amenzi, evitarea sancţiunilor. Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi reaminteşte operatorilor economici că legislaţia în vigoare prevede obligativitatea desemnării de persoane responsabile cu gestionarea deşeurilor. Astfel, potrivit Legii nr. 211/2011, deţinătorii/producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor legale, respectiv: persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Mai mult decât atât, legea vine şi cu sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor, şi anume: nedesemnarea unei persoane conform legii amintite constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

 

Un alt curs de interes este cel de Contabilitate primară şi financiară, care demarează în data de 28 septembrie. Cursul, autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări,  are o durată totală de 105 ore şi este de mare utilitate în ceea ce priveşte fundamentarea cunoştinţelor privind gestionarea contabilităţii unei firme.

 

Alte patru cursuri autorizate ANC sunt preconizate să înceapă în data de 5 octombrie: cursul de Expert achiziţii publice, cu o durată de 44 de ore, cursul de Specialist în managementul deşeurilor, cu o durată de 25 de ore, cursul de Inspector SSM (Securitate şi Sănătate în Muncă), cu o durată de 88 de ore şi cursul de Expert fiscal, cu o durată de 32 de ore.

 

Cursurile autorizate ANC sunt finalizate - în urma examenului susţinut în faţa unei comisii - cu certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.

 

„Toate cursurile organizate de Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi sunt adaptate la noutăţile din domeniile pe care le vizează şi vor avea un pronunţat caracter interactiv şi aplicativ. Înscrierile se realizează online, pe site-ul nostru, www.cciasi.ro, iar cursurile se vor desfăşura la sediul Camerei de Comerţ din Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Dealul Copou. Sunt prevăzute reduceri de preţ pentru anumite categorii de salariaţi, pentru şomeri şi studenţi,  precum şi pentru înscrierile colective, iar plata se poate face eşalonat, sub forma unui avans achitat până la începerea cursului şi a unei tranşe finale până la terminarea acestuia” a declarat Adina Sardare, coordonatorul Centrului de Formare Profesională al Camerei de Comerţ.

 

Cursurile Camerei de Comerţ se adresează în mod direct atât firmelor, pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului acestora, cât şi persoanelor fizice individuale care doresc să dobândească sau să-şi îmbunătăţească propriile competenţe pentru şanse mai bune pe piaţa muncii.

 

Cei interesaţi sunt îndrumaţi să acceseze site-ul Camerei de Comerţ, www.cciasi.ro, pentru a urmări calendarul complet al cursurilor organizate.

 

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

Miercuri, 20 septembrie, ora 14.00, Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi organizează o nouă şedinţă a Consiliul Economic Consultativ, care se va desfăşura la sediul Camerei de Comerţ.

 

Consiliul Economic Consultativ este o structură înfiinţată la finalul anului trecut, ca urmare a colaborării dintre Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi. Scopul acestei structuri este de a deveni un cadru de dialog constant între antreprenori şi municipalitatea ieşeană, prin care:

- mediul de afaceri semnalează problemele cu care se confruntă, din sfera de competenţă a Primăriei Municipiului Iaşi;

- Primăria Municipiului Iaşi supune spre informare şi dezbatere viitoarele proiecte de hotărâri ale Consiliului Local cu impact asupra mediului de afaceri, precum şi proiecte de eficientizare a relaţiei dintre mediul de afaceri şi autorităţile publice locale.

 

Concluziile acestor analize comune vor avea caracter de aviz consultativ şi, după caz, vor avea aplicare directă sau vor fi înaintate către Consiliul Local.

 

Întâlnirea de miercuri, 20 septembrie, va fi dedicată urbaniştilor, arhitecţilor, dezvoltatorilor imobiliari şi constructorilor, fiind propuse teme precum: P.U.G.-ul mun. Iaşi, probleme semnalate în sectorul dezvoltării imobiliare, viziunea municipalităţii privind noile investiţii etc.

 

Primăria Municipiului Iaşi va fi reprezentată prin: dl Mihai Chirica - Primar, dl Radu Botez - Viceprimar şi dl Alexandru Mustiaţă, Arhitect-Şef. Întâlnirea va fi moderată de către dl Paul Butnariu, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie.

 

„Invităm pe toţi cei interesaţi de dezvoltarea urbanistică a oraşului să participe la această întâlnire, în care să discutăm deschis cu reprezentanţii municipalităţii, să vedem care sunt perspectivele de dezvoltare şi, totodată, să semnalăm problemele şi să aducem sugestii de îmbunătăţire. Ar fi îmbucurător să vedem cât mai mulţi urbanişti, arhitecţi, dezvoltatori sau constructori că se strâng laolaltă şi se angrenează într-un dialog constructiv cu Primăria.” a declarat Paul Butnariu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi.

 

Participarea este liberă, în limita locurilor disponibile, dar condiţionată de confirmarea prealabilă, prin completarea şi expedierea formularului online de pe site-ul www.cciasi.ro, până marţi, 19 septembrie, ora 14.00.

 

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

Camera de Comerţ a dat publicităţii „Breviarul Economic al Judeţului Iaşi”, o amplă radiografie a firmelor locale, realizată în principal pe baza datelor financiare anuale raportate de societăţile comerciale ieşene.

 

Structurat într-o manieră clară, pe domenii de activitate şi bogat în grafice sugestive, Breviarul oferă atât o imagine la zi a economiei locale, cât  şi tendinţa de dezvoltare pe parcursul mai multor ani, autorii oferind şi o privire retrospectivă începând cu anul 2008, anul premergător crizei economice.

 

„Breviarul Economic al Judeţului Iaşi reflectă inteligenţa şi creativitatea antreprenorială de care comunitatea ieşeană a dat dovadă în pofida absenţei unor resurse naturale şi în condiţiile unei infrastructuri care dezavantajează economia judeţului sub aspect competitiv. Desigur, nu sunt cifre sau informaţii descoperite de noi, în premieră, ci sunt date colectate din bilanţurile anuale ale societăţilor comerciale din Iaşi, aşa cum au fost acestea declarate, pe care le-am agregat şi structurat în aşa fel încât oricine doreşte să ia pulsul economiei locale, să o poată face foarte simplu şi să aibă o imagine limpede asupra principalelor domenii de activitate. De altfel, la Camera de Comerţ folosim în mod curent, constant, acest gen de statistici - în versiunile română şi engleză - şi vă pot spune că sunt foarte bine primite de interlocutori, delegaţii de afaceri, investitori din ţară ori din străinătate sau reprezentanţi ai corpului diplomatic, tocmai pentru claritatea imaginii de ansamblu pe care o oferă” a declarat Paul Butnariu, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi.

 

După ce face o trecere în revistă a numărului de firme aflate în funcţiune şi contextul naţional şi regional în care se plasează Iaşul din punct de vedere al Prodului Intern Brut (PIB), Breviarul se axează pe firmele active, structurate pe domenii de activitate, urmărind trei indicatori principali: numărul de firme active (14.340), cifra de afaceri (4,7 mld. euro) şi numărul de salariaţi (98.722). Situaţia importurilor şi a exporturilor (cu un plus de 28 mil. euro în favoarea exporturilor) evidenţiază ponderea majoră (peste 70%) pe care o are relaţia cu piaţa UE în comparaţie cu celelalte pieţe.

 

Breviarul continuă cu situaţia repartiţiei societăţilor comerciale în judeţ, ceea ce scoate în evidenţă o altă polarizare: o concentrare foarte mare la nivelul municipiului Iaşi şi a Zonei Metropolitane în detrimentul celorlalte zone ale judeţului, cu excepţia zonei Paşcaniului şi a Hîrlăului.

 

Domeniile de activitate în care au fost grupate firmele din punct de vedere statistic sunt: IT&C, industrie, agricultură, construcţii, comerţ, servicii şi turism. Dinamica de ansamblu a perioadei 2008-2016 arată că cei trei indicatori principali au cunoscut mai întâi o cădere abruptă, urmată de o tendinţă de revenire. Cifra de afaceri şi-a revenit cel mai bine, fiind în 2016 cu puţin peste cea din 2008, situându-se la 104,05%. În schimb, numărul de salariaţi şi numărul firmelor locale active încă se situează sub pragul din 2008, fiind la nivelul de 83,85%, respectiv 91,12%.

 

Intrând mai în amănunt domenii de activitate, situaţia diferă de la un domeniu la altul: cifra de afaceri din IT&C şi a cunoscut o creştere spectaculoasă în ultimii ani, ajungând la cca. 200% faţă de anul 2008, industria, agricultura şi turismul (care include şi restaurantele) s-au situat la cca. 150%, serviciile la 107%, în timp ce firmele locale care activează în comerţ şi construcţii se află sub nivelul din 2008, la cca. 90%, respectiv 55%.

 

În ce priveşte numărul de salariaţi, cu excepţia IT-ului care a înregistrat un salt mai mare al numărului de salariaţi decât al cifrei de afaceri prin comparaţie cu anul 2008, în celelalte domenii, fiecare în ansamblul său, în momentul 2016, se consemnează valori inferioare faţă cifra de afaceri. Astfel, dacă în industrie cifra de afaceri din 2016 a fost  mai mare cu 41% faţă de anul 2008, numărul de salariaţi este mai mic cu 26%.

 

După prezentarea datelor pe domeniile de activitate, cu detalierea ponderilor pe care le deţin grupele de activitate din cadrul fiecărui domeniu, Breviarul menţionează o statistică a elevilor şi studenţilor, precum şi o trecere în revistă a G.A.L.-urilor (Grupurile de Acţiune Locală) care funcţionează pe teritoriul judeţului.

 

În încheiere, autorii enumeră proiectele majore de infrastructură, existente sau necesare, după caz, cu impact semnificativ la nivelul zonei: aeroportul, autostrada Iaşi - Tg. Mureş, amenajarea hidroenergetică şi pentru irigaţii a râului Prut şi calea ferată de mare viteză Bucureşti - Bacău - Iaşi - Chişinău.

 

„Datele financiare agregate şi prezentate sub formă statistică sunt aferente bilanţurilor anuale din perioada 2008-2016, depuse în termen legal, ale societăţilor comerciale care sunt înregistrate cu sediul social în judeţul Iaşi. Pentru anul 2016, am primit de la Registrul Comerţului 18.400 de bilanţuri, din care le-am reţinut spre analiză pe cele cu cifra de afaceri diferită de zero, considerându-le pe acestea ca fiind firme active (14.340). Desigur, în fiecare an există şi firme care depun bilanţul cu întârziere, dar valorile indicatorilor acestora nu au impact semnificativ şi nu schimbă tendinţele consemnate. Recomandăm de urmărit în Breviar inclusiv valoarea şi ponderea grupelor de activităţi din interiorul fiecărui domeniu, pentru o imagine mai clară asupra economiei locale. Încadrarea pe domenii de activitate a fost realizată pe baza codului CAEN declarat în fiecare bilanţ. În măsura în care vom primi şi alte date de la partenerii instituţionali, precum şi sugestii de îmbunătăţire a structurii Breviarului, cum ar fi punctele de lucru din Iaşi ale firmelor cu sediul principal în alte judeţe sau centralizarea aportului de capital străin pe ţări şi domenii de activitate, vom edita versiuni actualizate” a declarat Sorin Gheorghiu, director în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi.

 

Breviarul economic poate fi consultat online pe site-ul Camerei de Comerţ, www.cciasi.ro.  

 

 

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

Page 1 of 3

Arhiva Iasi TV Life

« March 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31